Get the Flash Player to see this rotator.

Biên bản và Nghị Quyết Đại Hội cổ đông thường niên năm 2018

Vui lòng tải về : 

 

Tài liệu ĐHCĐ năm 2018

Vui lòng tải về :   

 

THÔNG BÁO ĐH CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018

Kính gửi quý Cổ đông Thông báo tổ chức ĐH Cổ đông thường niên Năm 2018

Vui lòng tải về :

 

Thư thông báo chuyển nhượng cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------------------

 

THÔNG BÁO HOÀN TẤT GIAO DỊCH

 

Kính gửi: Công Ty Cổ Phần Dệt May Thắng Lợi (“Công Ty”)

Về việc: Hoàn tất việc chuyển nhượng cổ phần giữa Công Ty TNHH Kinh Doanh Địa Ốc Điền Phước Long và Allwealth Asia Limited

 

Chúng tôi, Công Ty TNHH Kinh Doanh Địa Ốc Điền Phước Long, cổ đông hiên hữu của Công Ty, với giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0303838986 và có trụ sở tại Tòa nhà TNR Tower, 180 – 192 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, xin gửi lời chào đến Quý Công Ty.

Chúng tôi xin thông báo về việc chuyển nhượng 16,25% cổ phần (tương đương với 12.431.414 cổ phần phổ thông) của Công Ty mà chúng tôi đang sở hữu cho Allwealth Asia Limited, một công ty được thành lập và hoạt động hợp lệ theo pháp luật British Virgin Islands, giấy chứng nhận thành lập số 1855426 cấp lần đầu tiên bởi Registrar of Corporate Affairs, British Virgin Islands ngày 02/01/2015, có trụ sở đăng ký tại Commence Chambers, P.O. Box 2208, Road Town, Tortola, British Virgin Islands (“Giao Dịch”). Allwealth Asia Limited đã nhận được công văn số 548887/TB-SKHĐT ngày 10 tháng 11 năm 2017 của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, chấp thuận cho Allwealth Asia Limited mua cổ phần của Công Ty. Sau khi nhận được công văn trên đây, Giao Dịch đã được thực hiện và hoàn tất.

Bằng thư này, chúng tôi đề nghị Công Ty ghi nhận Giao Dịch và cập nhật thông tin của Allwealth Asia Limited vào sổ đăng ký cổ đông của Công Ty, đồng thời phát hành cổ phiếu/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần cho Allwealth Asia Limited theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng kính chào.

 

Thành Phố Hồ Chí Minh, ngày  25  tháng 12   năm 2017

Thay mặt CÔNG TY TNHH KINH DOANH ĐỊA ỐC ĐIỀN PHƯỚC LONG

 

 

 

 

----------------------------------------------

Hồ Thị Mỹ Diễm

Chủ Tịch Hội Đồng Thành Viên