Get the Flash Player to see this rotator.

Giới thiệu

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty cổ phần Dệt May Thắng lợi được cổ phần hoá từ DNNN Công ty Dệt May Thắng lợi năm 2006. Tiền thân của Công ty là Vinatexco và Vinatefinco đựơc thành lập từ năm 1959.

Công ty đang trong thời gian tái cơ cấu tổ chức và phát triển kinh doanh theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2018.

Tổng giám đốc: Ông Nguyễn Bá Doanh

- Lao động: 24 người ( có đến thời điểm Tháng 9.2018) .